Переводы

Zivjet cete u Moskvi!

2008, Irena Luksic

(Dmitrij Prigov:) "Zivjet cete u Moskvi!". S ruskog prevela Irena Luksic. Hrvatsko filolosko drustvo i Disput, Zagreb 2008.