Переводы

Kabalistická bádání

2016, Tomáš Glanc

(Dmitrij Prigov:) Kabalistická bádání (1997): Předběžné upozornění; Pořád nic (1999): Předběžné upozornění; Uspávali ho, ale pořád neusínal...; Co z čeho vyplývá (1999). (Vybral a přeložil Tomáš Glanc.) In: Revolver Revue č. 102, 2016.

Ukázky z díla Dmitrije Prigova

2016, Hana Kosáková

(Dmitrij Prigov:) Obrázky soukromého a společenského života: Předběžné upozornění; Napsané mezi lety 1975 a 1989: Ach, lide můj...; Už nás tak nemilují...; Všem nám hrozí svoboda...; Tam kde se Engelsovi...; Banální úvaha na téma, zda se dát zítra na pochod; Za generálem Ká Gé Bé...; Mlčky jsem před ním seděla...; Rád bych posloužil co humus...; Vychází zámečník na zimní dvůr...; Tenkrát, když se stmívalo... Obrázky soukromého a společenského života: Sedím si tak v restauraci... Pátý tisíc neboli Marie Námořník Požárník Žid a Polda: Východ stále na Západ hledí...Verše pro každý den: Soudruzi! V předvečer velkého svátku revoluce...; Pokud dobře rozumím...; Básníkova cesta: Slávu ani moc mít nemusím...; Zpěv vlasti (o všech, co sešli z cesty); Smrt hrdiny (v nedozírných tichých pláních sněhových). Verše jara léta podzimu roku života: Nádherné poledne...; Růže praví slavíku!...; Terorismus s lidskou tváří: Demokracie je slabá...; Vyšel jsem, abych tak řekl...; Nic lidského mu není cizí...; Ptáček umřel přeci... Naprosté a konečné vítězství: Když napínat budeš zrak i sluch...; Když na vojnu byl jsem odvedený...; Nový svět: Když vykoukneš z okna ven...; Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem...; Kde je ten čas... (Vybrala a přeložila Hana Kosáková.) In: Revolver Revue č. 102, 2016.

Provolání Dmitrije Alexanyče Prigova k Lidu

2011, Václav Magid

(Dmitrij Prigov:) Provolání Dmitrije Alexanyče Prigova k Lidu; Obraz Reagana v sovětské literatuře: (Labuť, labuť prolétá nad sovětskou zemí...; A tak si seděli...; Šostakovič náš Maxim ...; Oni nás tak nemilují...; Reagan nás živit odmítá...; Žijí si, netrápí se...); 15 moudrých ponaučení; Apoteóza Milicionáře. (Přeložila Libuše Bělunková, báseň Když tady stojí na svém placu Milicionář přeložil Václav Magid.) In: A2, kulturní čtrnáctideník, č. 15, 2011.

Srovnání podle podoby, shody a rozdílnosti

2011, Alexandr Jeništa

(Dmitrij Prigov:) Srovnání podle podoby, shody a rozdílnosti. (Přeložil Alexandr Jeništa). In: Souvislosti, č. 2, 2011.

Koncept pro tři světy

1988, Jaromír Adamec

(Dmitrij Prigov:) Koncept pro tři světy. (Přel. Jaromír Adamec.) In: Ateliér, roč. 1, 1988, č. 7, str. 6.