Переводы

Ruské kvety zla

2005, Juraj Andričík

(Dmitrij Prigov:) Ruské kvety zla (Zborník poviedok dvadsiatichdvoch autorov pripravil a autorsky sa na ňom spolupodieľal Viktor Jerofejev.) Dmitrij Prigov: Hra na hodnosti (s. 313), Popis predmetov (s. 320), Kalkulácie so životom (s. 327). (Preložil Juraj Andričík.) In: Ruské kvety zla, vyd. Belimex, 2005.